Aiakujundus ja aiaplaan

Aiakujundus on looming, mille aluseks on õnnestunud aiaplaan e. haljastusprojekt.

Aiakujunduse ja aiaplaani koostamine algab kliendi ja aiakujundaja kohtumisega objektil. Konsultatsiooni käigus saab inimene anda edasi oma soovid, nõudmised ja ülevaate võimalustest. Meelepärase aiaplaani koostamine sõltub paljudest meid ümbritsevatest pisiasjades -inimese elustiil ja harjumused, pere suurus, laste mängunurga vajadus, lemmikloomad, objekti arhitektuur ja otstarve, ümbritsev maastik, mullastik jne. Haljastust rajades peab silmas pidama, et hooldevabasid haljastusi pole olemas, ka asfaltplatsid vajavad luuda. Küll aga on võimalik kujundada oma aed vähest hoolt vajavaks isikupäraseks tervikuks, mis jätab vaba aega ka sinu perele, sõpradele ja hobidele.

Lähtuvalt soovidest ja võimalustest visandame esmalt 2-3 erinevat kujundlikku eskiisi. Neil eskiisidel täpsustatakse teede, võimalike rajatiste ja istutusalade asukohad ning esmane taimestuse nägemus. Siit edasi toimub kliendi eelistuste järgi valik ja jätkub aiaplaani koostamine juba ühe eskiisi alusel, millest luuakse kas põhjalikum haljastuse eskiis e. aiaplaan lihtsustatud jooniste ja lühida taimmaterjali kirjeldusega või siis juba täiuslik aiakujundus projekt.

Aiakujundus projekt sisaldab üksikasjaliku aiaplaani joonist, põhjaliku taimesutsplaani, kasutatavate taimede tutvustust ja nende hooldusjuhendit, rajatavate kergehitiste (tiik, varikatus, valgustus jne.) teostusjooniseid ja seletuskirjasid.

Aiaplaani koostamine on mõistlik ette võtta juba pikkadel pimedatel talveõhtutel. Siis saab aiaplaan kevadeks valmis ja kauni haljastuse rajamine võib alata.

Meie aiakujundusprojektide järgi rajatud koduaedadest saad ülevaate GALERIIST.

Aednik talvitub klaasi taga köetud toas, maetud kuni kaelani mitte sugugi sõnnikusse või kuuseokstesse, vaid käsiraamatutesse ja plaanidesse!

Ühe koduaia valmimise lugu